• Kompleksowość.
  Wszystkie usługi biznesowe pod jednym dachem.
 • Kompetencje i kwalifikacje.
 • Wygoda klienta, nastawienie na kontakt z klientem
 • Aktywna komunikacja i promocja.
 • Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
 • Odpowiedzialność w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Oferta

OBSŁUGA KSIĘGOWA
 • księgowanie operacji gospodarczych w systemie komputerowym /KPiR,ksiegi handlowe, ryczałt, ewidencje VAT/,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie JPK,
 • sporządzanie zeznań podatkowych-rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i banków

OBSŁUGA KADR I PŁAC

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika,
 • sporządzanie listy płac, kart wynagrodzeń,
 • rozliczenia ZUS, PEFRON,
 • sporządzanie rocznych deklaracji /PIT 4R, PIT 11, PIT 8A,
 • przygotowanie przelewów bankowych ZUS i US,
 • przygotowanie wniosków dotyczących E 101,

ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA

 • refundacje OHP,
 • dotacje unijne,
 • dofinansowania z Urzędu Pracy,
 • deklaracje INTRASTAT,
 • regulamin pracy i wynagrodzeń,
 • polityka rachunkowości,
 • dodatkowe informacje dla pracowników-kierowców,
 • tworzenie akt pracowniczych,
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT z UE,
 • zwrot VAT z materiałów budowlanych

USŁUGI DODATKOWE

 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • fundusze emerytalne,
 • ubezpieczenia OC prowadzonej działalności,
 • kredyty.

I. Usługi w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji uproszczonych

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
· prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia),
· sporządzanie miesięcznych wydruków prowadzonych ewidencji,
· sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy,
· sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
· zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

II. Usługi w zakresie ksiąg handlowych

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· opracowanie planu kont,
· dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych,
· prowadzenie ewidencji pomocniczych (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
· sporządzanie miesięcznych oraz rocznych raportów ekonomicznych dla potrzeb danej firmy
· sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS, NBP),
· zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

III. Usługi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· sporządzanie kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych za dany miesiąc lub rok podatkowy,
· przygotowanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych klienta,
· informowanie w zakresie planowania podatkowego dla uzyskania oszczędności podatkowych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IV. Usługi w zakresie podatku VAT

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami),
· sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 oraz kwartalnych deklaracji VAT-7K,
· wypełnianie kwartalnych zestawień podsumowujących podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

V. Usługi w zakresie rozliczania wynagrodzeń pracowniczych

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
· prowadzenie kartotek osobowych oraz akt osobowych,
· sporządzanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, świadectw pracy oraz innych zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracownika,
· rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych poprzez comiesięczną kalkulacją wysokości wynagrodzeń netto,
· kalkulacją kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne(z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń),
· przygotowanie miesięcznej listy płac,
· sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
· sporządzanie deklaracji ZUS ,
· elektroniczną teletransmisję danych do ZUS i PFRON,
· sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VI. Pozostałe usługi

W ramach świadczonych usług proponujemy Państwu:

· rejestracja podmiotów gospodarczych w urzędach administracji państwowej (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta lub Gminy)
· likwidacja działalności podmiotów gospodarczych,
· sporządzanie dokumentacji finansowej dla potrzeb kredytowych firm,
. reprezentacja klienta podczas kontroli przed Instytucjami Państwowymi;
· sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
· wynajem adresu

KANCELARIA FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWA „AGMA” S.C.
AGNIESZKA I MARIUSZ KOZDROŃ
MOJA KSIĘGOWA 
NIP: 644-316-65-24

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio